Regulaminy i Polityka Prywatności

Korzystanie z usług oferowanych w ramach MKA odbywa się zgodnie z zasadami i regulacjami opisanymi w regulaminach.

Możliwość użytkowania Karty MKA i Aplikacji mobilnej iMKA wiąże się z akceptacją regulaminów: