Systemy Parkingowe

Małopolska Karta Aglomeracyjna to również najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowany system zarządzania dostępnością parkingów funkcjonujących w formule Park&Ride. Nasze rozwiązania parkingowe to hybrydowy system, który zapewnia natychmiastowy dostęp do obiektów parkingowych jak również elastyczne rozwiązanie, pozwalające naszym Partnerom realizować politykę parkingową dostosowaną do uwarunkowań lokalnych.

W zależności od przyjętego modelu funkcjonowania parkingu, system MKA dostosowuje się do stawianych w tym zakresie wymagań. Przykładem tego typu rozwiązania jest zarządzany przez nas parking w Tarnowie, którego dostępność znacząco różni się od przyjętego modelu. W przypadku Tarnowa funkcjonuje zasada rezerwacji miejsca parkingowego warunkowana posiadaniem biletu kolejowego, w którym stacją początkową lub końcową jest Tarnów. Wybór takiego biletu w naszych kanałach dystrybucyjnych uruchamia dostęp do rezerwacji parkingu na okres zbieżny z okresem obowiązywania biletu.

W pozostałych przypadkach funkcjonuje model oparty o dostępność parkingów dla osób posiadających aktualny bilet okresowy obowiązujący w systemach transportu publicznego funkcjonujących w ramach MKA. Integracja z systemami Krakowskiej Karty Miejskiej i Tarnowskiej Karty Miejskiej umożliwia również dostęp do tych parkingów użytkowników tych systemów posługujących się innym nośnikiem biletu a niżeli karta MKA lub aplikacja iMKA.

Naszym użytkownikom oferujemy możliwość korzystania z parkingów bez konieczności identyfikacji na wjeździe, która polega na odczycie zapisanego biletu. Oferujemy bezpłatnie specjalną naklejkę RFID, która identyfikuje użytkownika przy wjeździe, jak również możliwość dopisania numeru rejestracyjnego pojazdu do danych użytkownika, co w konsekwencji powoduje automatyczne otwarcie szlabanów przy wjedzie i wyjeździe z parkingu.

System MKA posiada również zabezpieczenie na wypadek awarii, któregoś z elementów identyfikacji. Każdy użytkownik posiada swój indywidualny kod PIN, który aktywuje szlabany w sytuacji braku możliwość identyfikacji w inny sposób.

 

Dzięki współpracy nawiązanej z Kolejami Małopolskimi i Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie na wybranych parkingach Park&Ride wprowadziliśmy również oferty  pozwalające na jednorazowe skorzystanie z parkingu poprzez pobranie przy wjeździe biletu uprawniającego do poruszania się pociągiem lub/i komunikacją miejską w ramach doby parkingowej Bilet ten opłacany jest przy wyjeździe w automacie biletowym na parkingu lub w terminalu wyjazdowym.

Instrukcja korzystania z terminali parkingowych