Parkingi

Użytkownicy systemu MKA dokonując w systemie zakupu usług transportowych świadczonych przez Szybką Kolej Aglomeracyjną, lub usług zintegrowanych posiadają możliwość rezerwacji miejsca na parkingu Park&Ride, zlokalizowanego w Tarnowie. Kup bilet kolejowy na miesiąc, gdzie jednym z przystanków będzie Tarnów a będziesz mógł wykupić miesięczny abonament na parking w Tarnowie.

Usługa parkingowa zapisywana jest na Karcie MKA lub w Aplikacji mobilnej iMKA. Podczas zakupu usługi wykonywanej poprzez Portal lub w Aplikacji iMKA generowany jest kod PIN, za pomocą którego można skorzystać z parkingu bez konieczności posiadania przy sobie karty MKA czy też aplikacji iMKA.

Dla Klientów, którzy będą często wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu dostępne są dodatkowe ułatwienia:

  1. Możliwość otrzymania naklejki w systemie RFID, która umieszczona w samochodzie, będzie automatycznie skanowana podczas próby wjazdu i wyjazdu przez terminal parkingowy. Naklejkę możesz otrzymać bezpłatnie w Punkcie Obsługi Klienta.
  2. Możliwość zarejestrowania numeru rejestracyjnego swojego samochodu. Podczas próby wjazdu i wyjazdu urządzenia parkingowe zeskanują tablice rejestracyjne i na tej podstawie automatycznie otworzą szlaban. Numer rejestracyjny możesz zarejestrować w systemie MKA samodzielnie, logując się na swoje konto w Portalu, lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Terminale parkingowe umożliwiają identyfikację użytkowników systemu MKA poprzez kartę MKA, aplikację iMKA, kod PIN, numer rejestracyjny pojazdu oraz za pomocą naklejki RFID.

 

 

Jak działa terminal parkingowy:

WJAZD

Podjedź pod szlaban. Zatrzymaj się przed szlabanem na wysokości terminala wjazdowego. Na ekranie terminala wyświetli się:

Jeśli posiadasz Kartę MKA:

Dotknij kartą odpowiedniego miejsca oznaczonego na terminalu jako pole odczytu karty.

Zaczekaj, aż karta zostanie odczytana i rozpoznana przez system, co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Jeśli posiadasz Aplikację mobilna iMKA:

Przygotuj Aplikację do kontroli. Włóż urządzenie do czytnika w terminalu.

Zaczekaj, aż kod z urządzenia mobilnego zostanie odczytany przez system, odczyt zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym.

Jeśli chcesz skorzystać z kodu PIN:

Wpisz Twój kod PIN na klawiaturze terminala i zatwierdź naciskając „#”.PIN pojawi się na ekranie, jako ciąg znaków „*****”

Zaczekaj na autoryzację

Jeśli posiadasz naklejkę RFID:

Zaczekaj aż system RFID rozpozna dane z naklejki Twojego pojazdu.

Jeśli zarejestrowałeś numer rejestracyjny swojego samochodu:

Zaczekaj, aż tablica rejestracyjna zostanie rozpoznana przez system, zostanie to potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Kiedy weryfikacja Twoich uprawnień przebiegnie prawidłowo szlaban otworzy się, a na ekranie znajdującym się w terminalu zostanie wyświetlony komunikat: „Proszę wjechać”.

Poczekaj do momentu, aż szlaban będzie w pełni otwarty i wjedź na parking. Szlaban zamknie się automatycznie.

 

WYJZAD

Podjedź pod pojazdem. Zatrzymaj się przed szlabanem na wysokości terminala wyjazdowego. Na ekranie terminala pojawi się:

Jeśli posiadasz Kartę MKA:

Dotknij kartą odpowiedniego miejsca oznaczonego na terminalu, jako pole odczytu karty.

Zaczekaj, aż karta zostanie odczytana i rozpoznana przez system, co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Jeśli posiadasz Aplikację mobilna iMKA:

Przygotuj Aplikację do kontroli. Włóż urządzenie do czytnika w terminalu.

Zaczekaj, aż kod z urządzenia mobilnego zostanie odczytany przez system, odczyt zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym.

Jeśli chcesz skorzystać z kodu PIN:

Wpisz Twój kod PIN na klawiaturze terminala i zatwierdź naciskając „#”.PIN pojawi się na ekranie, jako ciąg znaków „*****”

Zaczekaj na autoryzację

Jeśli posiadasz naklejkę RFID:

Zaczekaj aż system RFID rozpozna dane z naklejki Twojego pojazdu.

Jeśli zarejestrowałeś numer rejestracyjny swojego samochodu:

Zaczekaj, aż tablica rejestracyjna zostanie rozpoznana przez system, zostanie to potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Szlaban otworzy się, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: „Proszę wyjechać”.

Poczekaj do momentu, aż szlaban będzie w pełni otwarty i wyjedź z parkingu. Szlaban zamknie się automatycznie.