Portal Przewoźnika

Dla systemów transportu miejskiego i pozostałych przewoźników drogowych w systemie MKA funkcjonuje dedykowana usługa w postaci portalu przeznaczonego do zarządzania flotą pojazdów wyposażonych w terminale BUS. Portal umożliwia także zarzadzanie własnym systemem transportowym w zakresie m. in. tworzenia tras, budowy rozkładów jazdy, tworzenia i udostępniania w systemie MKA taryf oraz realizacji innych czynności niezbędnych do funkcjonowania takich systemów.