Karta MKA

Karta MKA to w pełni spersonalizowany nośnik, na którym możesz zapisywać usługi komunikacyjne dostępne w systemie. Karta MKA to najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku, opracowanie przez nas zabezpieczenia w połączeniu z technologią użytą przy budowie karty zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa użytkowników systemu MKA.

W systemie MKA kartę nazwaliśmy nośnikiem fizycznym, zadbaliśmy oto, aby nośnik ten posiadał własną infrastrukturę akceptacji w postaci automatów MKA.  Automaty zlokalizowane są w rejonie przystanków kolejowych na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, w Krakowie na przystankach i pętlach autobusowych, w centrum Wieliczki, w centrum Tarnowa oraz na na parkingu w Tarnowie. Dodatkowo dzięki integracji systemu MKA z istniejącymi systemami, nasza karta jest akceptowana w Krakowie w ponad 100 automatach Krakowskiej Karty Miejskiej i w Tarnowie w info kioskach.

W ramach projektu MKA zapewniliśmy także obsługę karty podczas kontroli w pociągach poruszających się na trasach SKA oraz środkach komunikacji publicznej w Krakowie i Tarnowie.

Dzięki integracji systemów Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) oraz Tarnowskiej Karty Miejskiej (TKM)
z systemem MKA poruszając się transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim za pomocą jednej karty posiadasz dostęp do usług świadczonych przez Spółki Koleje Małopolskie oraz Przewozy Regionalne na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz komunikacji miejskiej w Krakowie i Tarnowie. Uprawnienia jakie posiadają użytkownicy systemu KKM i TKM są dziedziczone w systemie MKA. Używając karty MKA w Krakowie jako nośnika usług transportowych korzystasz za darmo z krakowskiego systemu parkingów Park&Ride i posiadasz dostęp do systemu wypożyczalni roweru miejskiego. 

Dzięki integracji z systemem ELS Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na karcie MKA zapisywane są informacje dotyczące posiadanych uprawnień do zniżek. Podczas kontroli w Komunikacji Miejskiej w Krakowie nie ma potrzeby okazywania dokumentu uprawniającego do zniżki.

Zarejestruj się w systemie MKA i dowiedz się więcej  jak otrzymać Kartę MKA.