ELS w systemie MKA

Studentom szkół wyższych system MKA oferuje możliwość zapisu uprawnień do zniżek w Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Proces jest w pełni automatyczny i wymaga jedynie wskazania podczas rejestracji (lub aktualizacji danych) nazwy uczelni i numeru albumu. Dzięki integracji z systemami ELS funkcjonującymi na uczelniach, uprawnienia do zniżek zapisane są na karcie MKA lub dostępne są w aplikacji iMKA automatycznie. Rozwiązanie to, niweluje potrzebę okazywania podczas kontroli dokumentu uprawniającego do zniżki.
Funkcja ELS w MKA w chwili obecnej dostępna jest dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.