News and Announcements

  • 1512/2015

    Informacja dotycząca obszaru obowiązywania strefowych biletów czasowych w aglomeracji krakowskiej

    Informacja dotycząca obszaru obowiązywania strefowych biletów czasowych w aglomeracji krakowskiej