News and Announcements

  • 1812/2015

    Informacja dotycząca konieczności ponownej autoryzacji aplikacji iMKA

    W związku z licznymi Państwa pytaniami dotyczącymi konieczności ponownej autoryzacji aplikacji iMKA po jej aktualizacji informujemy, że ponowna autoryzacja konieczna jest w przypadku, kiedy aktualizacja dotyczy wrażliwych elementów takich jak komunikacja z serwerami systemu czy zmiana sposobu szyfrowania danych.