Bilety Możliwości.

Bilety Możliwości.

Dzięki współpracy Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, a także Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i gmin wchodzących w jego skład mieszkańcy regionu mogą podróżować na jednym bilecie autobusami, tramwajami i pociągami. Wszystko dzięki nowej ofercie taryfowej wprowadzonej z myślą o pasażerach, którym zależy na wygodnym i sprawnym przemieszczaniu się po Małopolsce różnymi środkami transportu. Nowa oferta biletowa pozwoli zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Bilety Możliwości  czyli oferta okresowych Biletów Metropolitalnych i Małopolskich Biletów Zintegrowanych polega na wzajemnym honorowaniu ww. biletów zakupionych w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna  oraz za pośrednictwem kanałów sprzedaży Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Nową ofertą biletową objęty został cały obszar, na którym wykonywane są przewozy organizowane przez Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie i wybrane gminy organizujące gminne linie autobusowe.

Każdy z ww. biletów uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, w wyznaczonej Strefie, rozkładowymi pociągami organizowanymi przez Województwo Małopolskie tj. pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie sp. z o.o., Polregio S.A. i Koleje Śląskie sp. z o.o., a także swobodnego korzystania ze wszystkich połączeń tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Miasto Kraków w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz połączeń autobusowych organizowanych przez Województwo Małopolskie i gminy Wieliczka (system Wielickiej Komunikacji Miejskiej), Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś i Zielonki.

Bilet Metropolitalny to oferta biletów okresowych dla Stef I-III oraz oferta biletów 24 h dla Stref I-III, natomiast Małopolski Bilet Zintegrowany to oferta biletów okresowych oraz biletów krótkookresowych 24 h, 72 h, weekendowych i 7-dniowych dla Stref I-IV, I-V i całego obszaru, na którym świadczone są usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Województwo Małopolskie.

Okresowe Bilety Metropolitalne dostępne są w dwóch wersjach – jako bilety komunikacji miejskiej oraz jako bilety kolejowe, natomiast okresowe bilety w ramach oferty Małopolskie Bilety Zintegrowane sprzedawane są tylko jako bilety kolejowe. W przypadku biletów komunikacji miejskiej stosowane są ulgi obowiązujące w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, natomiast dla biletów kolejowych ulgi ustawowe obowiązujące w transporcie kolejowym.

Z myślą o pasażerach okazjonalnie korzystających z publicznego transportu zbiorowego, a także odwiedzających nasz region turystach, przygotowana została specjalna oferta biletów krótkookresowych: 24 h, 72 h, weekendowych i 7-dniowych.

W przypadku biletów weekendowych, do skorzystania z oferty w ramach jednego biletu, jest uprawnionych 5 osób lub 2 osoby dorosłe i 5 dzieci.

Bilety krótkookresowe można zakupić w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). W przypadku biletów 24 h, 72 h i 7-dniowych obowiązują ulgi ustawowe właściwe dla transportu kolejowego.

Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany to rozwiązanie, które z pewnością ułatwi podróżowanie. Jest to dążenie do zapewnienia komfortowego i sprawnego transportu publicznego w całym regionie. Jeden bilet = cała Małopolska!

Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany dostępny jest w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna – aplikacja iMKA (okresowe i jednorazowe), portal (okresowe), automaty biletowe (okresowe i jednorazowe) jak również u obsługi w pociągach Spółki Koleje Małopolskie (bilety jednorazowe w ramach oferty Małopolski Bilet Zintegrowany)

Warunki taryfowe: