Usługa ELS dostępna w systemie MKA!

Małopolska Karta Aglomeracyjna została rozbudowana o kolejną funkcję. Jako pierwsi skorzystają z niej studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy nie będą już potrzebować swoich legitymacji studenckich, żeby podróżować Komunikacją Miejską w Krakowie oraz Szybką Koleją Aglomeracyjną. Mogą zastąpić je kartą MKA lub aplikacją mobilną iMKA i dzięki temu na jednym dokumencie zapisać ulgowe bilety KMK czy kolejowe. Co więcej, wszystko załatwią na swojej uczelni, w specjalnym punkcie obsługi zlokalizowanym w Centrum Kart Elektronicznych lub poprzez nasz  portal.
Dzięki integracji systemów: Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) studenci AGH, a w przyszłości innych zainteresowanych uczelni będą mogli korzystać z oferty MKA bez konieczności posiadania przy sobie legitymacji studenckiej, która dotychczas potwierdzała prawo do zakupu biletów ulgowych. Przy rejestracji do systemu MKA będą jedynie wskazywać uczelnię i numer indeksu, a system sam okresowo będzie sprawdzać ich aktualny status na uczelni. W trakcie kontroli kontroler automatycznie zostanie poinformowany o przysługujących uprawnieniach do zniżek.