Informacja dotycząca dostępności usług Komunikacji Miejskiej oraz Parkingu Park&Ride w Tarnowie

Informujemy, że usługi Komunikacji Miejskiej w Tarnowie oraz usługi rezerwacji miejsc parkingowych na parkingu Park&Ride w Tarnowie dostępne będą w systemie MKA od dnia 23 grudnia 2015r. W związku z powyższym w okresie pomiędzy 14.12.2015 – 22.12.2015 w systemie MKA nie będzie możliwe kreowanie usług zintegrowanych zawierających usługi Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.