Zmiany w biletach okresowych

Małopolska Karta Aglomeracyjna rozwija się bardzo dynamicznie, sukcesywnie zwiększamy swój zasięg oraz rozbudowujemy sieć automatów biletowych. Nadszedł już więc ten moment, w którym musimy pożegnać papierowe bilety okresowe. Proces wycofywania biletów okresowych w formie papierowej będzie stopniowy. Zaczynamy od SKA1 gdzie miesięczny, papierowy funkcjonował będzie do końca kwietnia tego roku. Ruszamy z kampanią informacyjną. Zapewniamy, że każdy kto powinien otrzyma informację o planowanych zmianach.