06 grudnia - Bezpłatne bilety od Mikołaja!

06 grudnia - Bezpłatne bilety od Mikołaja!

Operator systemu MKA Unicard SA wraz z ZDW uruchamia promocję mającą na celu rozpowszechnienie aplikacji iMKA służącej do zakupu usług transportowych oraz planowania podróży.

Promocja będzie trwała w dniu 6 grudnia 2023 od godziny 10:00 do wyczerpania puli dostępnych biletów. Przedmiotem promocji będzie umożliwienie nabycia nieodpłatnie 200 szt. biletów organizatora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Strefa I+II+III Aglomeracja Normalny 20 – minutowy o wartości nominalnej 4,00PLN upoważniających do przejazdu komunikacja miejską w Krakowie. Wszystkie osoby chcące nabyć bilety w iMKA w dniu trwania promocji będą mogły otrzymać bilety z puli promocyjnej po obejrzeniu filmu zamieszczonego w aplikacji iMKA.

Zasady promocji opisano w regulaminie znajdującym się tutaj.