Nowy Partner MKA

Do Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej  dołączyła Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.  Dzięki integracji systemów  studenci WSZiB korzystający z aplikacji iMKA skorzystają z funkcji ELS, która automatycznie przy kontroli biletowej w pociągach Kolei Małopolskich oraz w Komunikacji Miejskiej
w Krakowie  potwierdzi uprawnienie do zniżki. W dalszym ciągu rozwijamy integrację systemu MKA
z  Uczelniami Wyższymi naszego regionu. Obecnie trwają prace nad połączeniem z ogólnopolskim systemu USOS czego efektem będzie między innymi w pełni  funkcjonalna  karta MKA dostępna
w ramach elektronicznej  legitymacji studenckiej.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości powstała w 1995 roku. Uczelnia prowadzi kształcenie
na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość i Informatyka. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.