Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z MKA!

Jak co roku w dniach 16 – 22 września odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Województwo Małopolskie włączyło się w działania wspierające tegoroczną edycję akcji, która przebiega pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Z inicjatywy Województwa Małopolskiego oraz dzięki współpracy Miasta Krakowa z Operatorami kolejowymi: Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o., w czasie tegorocznej edycji ETZT obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) i biletów kolejowych.

Posiadacze biletów sieciowych KMK, miesięcznych biletów kolejowych strefowych oraz biletów zintegrowanych, będą mogli skorzystać ze wzajemnego honorowania biletów w pojazdach kursujących w ramach KMK oraz w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Małopolskiego.

Honorowanie biletów w dniach 16- 22 września br. odbywać się będzie na następujących zasadach:

W pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych honorowane będą miesięczne bilety sieciowe (imienne i na okaziciela):

 • ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,
 • ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe:

 • ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie biletowej I KMK.
 • ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające
do przejazdów
:

 • wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
 • wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,
 • pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów
  w I strefie biletowej KMK,
 • pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

 

Zasięg poszczególnych stref:

Strefy biletowe KMK:

 • Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków
  w jej granicach administracyjnych,
 • Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły
  do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

 • Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,
 • Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,
 • Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,
 • Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska

Partnerem akcji jest Spółka Unicard S.A. – operator systemu MKA, która dla wybranych osób posiadających ważne w czasie tegorocznej edycji ETZT bilety zintegrowane – zakupione za pośrednictwem systemu MKA – przewidziała niespodziankę. Więcej informacji na ten temat podamy w trakcie trwania ETZT.

                                                                                                                                                                                       

Głównym celem ETZT jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak transport publiczny, rower, ruch pieszy, wspólne podróże jednym samochodem osobowym, czy transport multimodalny. Miasta i gminy, które włączą się w organizację ETZT mogą ubiegać się o Nagrodę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – szczegóły dostępne są na stronach internetowych: www.etzt.pl i www.mobilityweek.eu.